Thomas à Kempisweg

Thomas à Kempispark en mogelijke herontwikkeling Thomas à Kempisplantsoen

De 4 belangrijke uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling

Met de keuze door de raad voor het plan van bewonersinitiatief het Fris Alternatief is de weg vrijgemaakt voor gebiedsontwikkeling van het Thomas a Kempis plantsoen. Samen met de bewoners hebben we de volgende 4 belangrijke uitgangspunten geformuleerd:


  1. Fris - Plan Fris Alternatief is uitgangspunt ( unaniem raadsbesluit 2017)
  2. Groen voor grijs - huidige Thomas a Kempisweg wordt Thomas a Kempispark (verblijfsgroen)
  3. Rood voor Rood - Thomas a Kempisplantsoen is plangebied voor mogelijke nieuwbouw.
  4. Verdichting kent grenzen - verdichten bebouwing lijkt mogelijk, maar kent grenzen. Moet passen binnen omgeving en binnen het bouwgebied moet voldoende groen blijven. Toename van 40% tot 250 woningen ten opzichte van het huidig aantal woningen (178)

De gemeenteraad heeft unaniem besloten voor Fris Alternatief!

UStad Nieuws - do 21 dec 2017, 18.00 uur

Wat vindt de buurt er van?

"... vind het een erg mooie oplossing voor de situatie. hulde chapeau (-:) of met welk modieuze uitspraak ik dit kan aanmoedigen""Grote complimenten voor jullie werk en het mooie plan!!"


"Wat een goed initiatief en een top bedacht alternatief!"